Briefkaart niet meer toegestaan bij promotionele kansspelen

In artikel 3, tweede lid, van de nieuwe Gedragscode voor promotionele kansspelen staat dat een aanbieder van een promotioneel kansspel uitsluitend communicatiekosten in rekening mag brengen tot ten hoogste 45 cent per deelname.

Volgens de Kansspelautoriteit is het ‘een bekend gegeven dat aanbieders communicatiekosten misbruiken door hogere (vaak de maximale) communicatiekosten te berekenen en daarmee inkomsten genereren’. Een verwijzing naar een onderzoek waaruit dit blijkt, ontbreekt. ‘Om misbruik te beperken’ zijn de maximale communicatiekosten in de nieuwe gedragscode zo laag mogelijk vastgesteld.

Tot nu toe kostte een postzegel categorie 1 binnen Europa 60 cent, precies het maximale deelnamebedrag waardoor dit geen probleem was. Per 1 januari 2014 gaat het maximale deelnamebedrag omlaag naar 45 cent, terwijl een postzegel categorie 1 dan 64 cent gaat kosten. Een uitzondering voor deelnemen per (brief)kaart kent de Gedragscode niet (meer).

Als gevolg van de verlaging van het maximale deelnamebedrag en de verhoging van de postzegelprijs is het per 1 januari 2014 helaas niet meer toegestaan om lezers per gefrankeerde (brief)kaart te laten deelnemen aan promotionele kansspelen. De KSA adviseert de organisatoren van promotionele kansspelen een antwoordkaart mee te sturen, zodat de deelnemers gratis kunnen deelnemen, afgezien van telefonische of online deelname.

Volgens de KSA is het de bedoeling dat iedereen aan een promotioneel kansspel kan deelnemen, dat is volgens haar de reden dat het bedrag is aangepast van 60 cent naar 45 cent. Hoe een lagere drempel voor deelname bijdraagt aan het bereiken van de hoofddoelstelling van het Nederlandse kansspelbeleid- ‘het reguleren en beheersen van kansspelen, met bijzondere aandacht voor het tegengaan van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit’ blijft onduidelijk. Wellicht ziet de KSA in dat kansspelverslaving, illegaliteit en criminaliteit geen problemen zijn die spelen bij promotionele kansspelen?