Brief minister over Wet vaste boekenprijs naar de Kamer, vaste boekenprijs blijft gehandhaafd

Op vrijdag 6 februari jl. heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de brief met de kabinetsvisie over de tweede evaluatie Wet op de vaste boekenprijs naar de Kamer gestuurd. De minister pleit voor handhaving van de wet.

Ook stelt zij een modernisering van de wet voor door de mogelijkheid te introduceren een vaste prijs vast te stellen voor een papieren boek met daaraan gekoppeld een digitale component, zoals een e-book of een app. Daarmee volgt zij het voorstel van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB).

Naar aanleiding van de verschijning van deze brief heeft de KVB een persbericht opgesteld.

Lees de brief van de minister

Lees het persbericht van de KVB