BREIN breidt aanpak eerste en grote uploaders uit

Het beleid van BREIN is primair gericht op civielrechtelijke handhaving tegen illegaal aanbod van auteursrechtelijk beschermde werken zoals, muziek, films, series, boeken en games. Naast actie tegen illegale diensten die structureel toegang tot ongeautoriseerde content faciliteren en bevorderen, onderneemt BREIN ook actie tegen eerste en grote uploaders die als bron fungeren voor dergelijke diensten.

De uploaders krijgen een schikkingsvoorstel voorgelegd waarin naast een onthoudingsverklaring met boeteclausule voor de toekomst, ook een tegemoetkoming in kosten en schade wordt verlangd. De hoogte daarvan hangt af van de omstandigheden van het geval en de persoonlijke situatie van de inbreukmaker. Het afgelopen jaar zijn een tiental van dergelijke uploaders geïdentificeerd. De schikkingsbedragen liepen op tot 12.500 euro.

BREIN heeft nu een systeem ontwikkeld waarmee op basis van IP-adressen grotere aantallen eerste en grote uploaders kunnen worden geïdentificeerd en verwacht daarmee in 2016 illegale uploaders aan te kunnen pakken. Voor het verkrijgen van persoonsgegevens zal een beroep worden gedaan op ISP’s die daarvoor gewoonlijk een rechterlijk bevel verlangen. In geval van ernstige inbreuk vormt het verkrijgen van zo’n bevel in de regel geen belemmering.

Rechtmatig

Dit nieuwe systeem is door BREIN bij het CBP aangemeld omdat ieder bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt dit alleen mag doen indien dit met bepaalde wettelijke waarborgen is omkleed. Op basis van de melding van BREIN is het CBP een voorafgaand onderzoek gestart. Inmiddels is in de Staatscourant gepubliceerd dat het CBP voornemens is om de door BREIN aangemelde verwerking rechtmatig te achten.