Brancheorganisaties NUV en NVPI bundelen hun krachten

Brancheorganisaties het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) en NVPI gaan een structurele samenwerking aan. Daarmee bundelen de brancheorganisaties kennis en expertise en versterken ze hun lobby namens de creatieve media-industrie. Om hier optimale invulling aan te geven neemt NVPI per 26 juni 2014 zijn intrek in het pand waarin ook het NUV is gevestigd.

Totstandkoming

Aanleiding voor de samenwerking zijn de ontwikkelingen in de media-industrie. Door de digitalisering vervagen de grenzen tussen verschillende creatieve disciplines. Veel leden van het NUV en van NVPI hebben een breed portfolio en maken daarbij gebruik van alle mogelijke offline en online kanalen. Daarbij hebben mediaproducenten in toenemende mate te maken met dezelfde vraagstukken, kansen en bedreigingen. Deze verbreding in de markt vraagt om een intensievere samenwerking tussen brancheorganisaties die de markt vertegenwoordigen.

Voordelen samenwerking

Met de structurele samenwerking sluiten het NUV en NVPI aan op de marktontwikkelingen. Het delen van kennis en expertise in gemeenschappelijke dossiers, zoals het auteursrecht, maakt het mogelijk om de leden ook in de toekomst optimale dienstverlening te kunnen blijven bieden. Daarnaast vergroot de samenwerking innovatieve draagkracht en wordt de lobby versterkt, doordat het NUV en NVPI gezamenlijk een groot deel van de creatieve media-industrie vertegenwoordigen: uitgevers, producenten en exploitanten van media en entertainment.