Boekhandelsactiviteiten Jongbloed Juridische Boekhandel overgenomen door Managementboek.nl

Persbericht van de curator van Jongbloed Information Services B.V.

Bron: Swets

De curator van Jongbloed Information Services B.V. (h.o.d.n. Jongbloed Juridische Boekhandel) (“Jongbloed”) en onderdeel van de Swets-Groep) heeft de boekenactiviteiten van Jongbloed verkocht aan MainPress BV, handelend onder de naam Managementboek.nl. Met ingang van 20 oktober 2014 gaan de verkochte activiteiten over op Managementboek.nl, welke onderneming ook een aantal voormalige werknemers van Jongbloed in dienst neemt, waaronder de heer Maarten Bohlken.

Door middel van de transactie is de voortzetting van de boekgebonden activiteiten van Jongbloed – (online) verkoop van (juridische) boeken en boekenseries – mogelijk gemaakt. Managementboek.nl zal de curator van Jongbloed ook ondersteunen bij de incassering van de debiteurenportefeuille van Jongbloed.

Klanten van Jongbloed zullen op zeer korte termijn worden benaderd door Management­boek.nl voor overleg over voortzetting van de relatie, afstemming van openstaande debiteu­renposities en de verdere financiële afwikkeling.

De niet boekgerelateerde activiteiten – zoals de verkoop van (tijdschrift)abonnementen – van Jongbloed worden niet overgenomen en derhalve definitief door Jongbloed gestaakt. De boedel van Jongbloed is niet in staat haar verplichtingen uit hoofde van deze activiteiten na te komen of de desbetreffende overeenkomsten gestand te doen.

Crediteuren van Jongbloed wordt vriendelijk verzocht vorderingen op Jongbloed uitsluitend in te dienen bij de curator via het speciale email adres swets@cms-dsb.com. Ook vragen over de afhandeling van het faillissement van Jongbloed kunnen via dit emailadres worden gesteld.

Amsterdam, 21 oktober 2014
J.L.M. Groenewegen, curator
CMS Derks Star Busmann N.V.
E: marcel.groenewegen@cms-dsb.com

CMS/AMS/JLMG/4467423.1