Bewijs toestemming cookies door aantonen cookiebeleid

Dat een gebruiker is geïnformeerd over het gebruik van cookies én dat hij daarvoor zijn toestemming heeft verleend, mag de plaatser/uitlezer van die cookies bewijzen met een beschrijving van het proces dat gold op moment van plaatsing. Uit dat beleid moet blijken dat het destijds onmogelijk was cookies te plaatsen zonder toestemming van de gebruiker. Het proces moet dan wel softwarematig zo zijn ingericht dat dit niet kan gebeuren zonder toestemming van de gebruiker.

Om ook tot vijf jaar later op verzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) te kunnen aantonen dat het proces van het plaatsen en lezen van cookies al die tijd zo is ingericht dat geen cookies worden geplaatst of gelezen zonder toestemming van gebruikers kan de plaatser/lezer van cookies een log bijhouden van eventuele softwarematige wijzigingen met betrekking tot het proces van het plaatsen en lezen van cookies en de tijdstippen waarop die zijn doorgevoerd.

Tot deze toelichting kwam minister Kamp (EZ) nadat enkele Eerste Kamerleden hem hadden gevraagd of de bewijslast tot een grotere inbreuk van de privacy zou leiden dan de cookies zélf. Die vraag was ingegeven door een briefschrijver met een eigen website, die veronderstelde dat van alle gebruikers vijf jaar lang de IP-adressen en het surfgedrag opgeslagen moeten worden. Nu bewijs van het cookiebeleid ook al voldoende is om die toestemming aan te tonen is het volgens de minister niet nodig om een lijst bij te houden van de IP-adressen van gebruikers en de tijdstippen waarop zij toestemming hebben verleend en is van de gevreesde inbreuk op de privacy geen sprake. De volledige toelichting is te lezen in de nadere memorie van antwoord.