Bestuurssamenstelling van Media voor Vak en Wetenschap per 1 juli 2014

Per 1 juli is Corinne Rodenburg, adjunct-directeur/hoofd Uitgeverij van Koninklijke Van Gorcum toegetreden tot het bestuur van Media voor Vak en Wetenschap (MVW). Zij volgt aftredend bestuurslid Anton van Kempen, directeur van Prelum, op. Ton Roskam (algemeen directeur van Koninklijke BDU, penningmeester MVW) en Æbele Kluwer (UitgeverijÆneas, Uitgeverij van Vakinformatie) werden herbenoemd.

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door Nic Louis (directeur van Bim Media, voorzitter MVW), Wim van der Stelt (EVP Corporate Strategy and Business Development van Springer Science+Business Media, vicevoorzitter MVW), Ton Roskam (algemeen directeur van Koninklijke BDU, penningmeester MVW) en Wouter van Gils (directeur van Koninklijke Boom Uitgevers Amsterdam, boekenvak MVW).

Naast deze bestuursleden hebben zitting in het Algemeen Bestuur:

  • Peter Backx (Kluwer BV)
  • Æbele Kluwer (UitgeverijÆneas, Uitgeverij van Vakinformatie bv)
  • Casper Niesink (Reed Business bv)
  • Philippe Terheggen (Elsevier BV)
  • Nineke van Dalen (secretaris)