Amendement Taverne over Green Open Access

Tweede Kamerlid Taverne (VVD) heeft in januari 2014 een amendement ingediend op het wetsvoorstel auteurscontractenrecht, dat gebruik van wetenschappelijk werk dat is gefinancierd met publieke gelden op basis van Open Access onder bepaalde voorwaarden mogelijk moet maken.

U moet inloggen om dit te kunnen bekijken
Wachtwoord vergeten?