Akkoord over Europees btw-voorstel dichterbij

Vrijwel alle Europese ministers van Financiën lieten zich vandaag positief uit over de verlaging van de btw op digitale publicaties.

Vandaag besprak de Raad van Ministers (ECOFIN) het voorstel tot wijziging van de Btw-richtlijn om de btw-tarieven voor digitale publicaties te kunnen harmoniseren met die van gedrukte varianten.

Jeroen Dijsselbloem
Minister Jeroen Dijsselbloem bracht naar voren dat in Nederland al heel lang wordt gevraagd naar de mogelijkheid om het verlaagde tarief te mogen toepassen op digitale publicaties. Nederland schaart zich daarom achter de wijziging zoals deze nu op tafel ligt. Wat Dijsselbloem betreft kan een Europees akkoord niet snel genoeg bereikt worden.

Btw-nultarief
Het Europese voorstel geeft alle lidstaten de vrijheid om op zowel fysieke als digitale publicaties het verlaagde, het superverlaagde of zelfs het nultarief toe te passen. Dat ook lidstaten die nu geen superverlaagd of nultarief kennen de mogelijkheid krijgen die tarieven te hanteren voor fysieke en digitale publicaties, kan nog niet op het begrip van alle lidstaten rekenen. De Europese discussie over het voorstel zal zich in de komende periode waarschijnlijk rond deze kwestie concentreren.

Verwacht tijdpad
Malta, momenteel voorzitter van de Europese Unie, streeft ernaar om voor de zomer een akkoord te bereiken in de Raad van Ministers. Als dat inderdaad lukt, kan de btw-verlaging in Nederland meegenomen worden in het Belastingplan 2018, dat wordt ingediend op Prinsjesdag. Zowel minister Dijsselbloem als staatssecretaris Wiebes heeft al aangegeven dat de btw-verlaging in potlood is opgenomen in de fiscale plannen voor 2018.

De daadwerkelijke verlaging van de btw van 21% naar 6% zou dan vanaf 1 januari 2018 een feit zijn. Voorwaarde is wel dat een nieuw kabinet zich achter de btw-verlaging schaart.