Akkoord over auteursrechtverdrag leesgehandicapten

Internationale onderhandelaars hebben onder auspiciën van de World Intellectual Property Organization (WIPO) een akkoord bereikt over de totstandkoming van een nieuw auteursrechtverdrag dat de toegang tot werken voor mensen met een leeshandicap moet bevorderen.

De ‘Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons who are Blind, Visually Impaired, or otherwise Print Disabled’ regelt dat lidstaten in hun auteursrechtstelsel een uitzondering opnemen voor de verveelvoudiging of openbaarmaking voor mensen met een leeshandicap. Momenteel wordt het overgelaten aan de nationale overheden om te bepalen welke uitzonderingen zij hebben voor leesgehandicapten. Het verdrag tracht deze beperkingen en uitzonderingen te harmoniseren. In Nederland is dit reeds geregeld in artikel 15i van de Auteurswet.

Het verdrag regelt ook dat toegankelijke werken grensoverschrijdend kunnen worden uitgewisseld, om zo de toegang tot en efficiency van het omzetten van toegankelijke formaten te bevorderen. Het verdrag treedt in werking treden zodra twintig WIPO-leden het verdrag hebben geratificeerd.

Zie ook: De exceptie voor mensen met een leesbeperking