Afspraken ongevraagde geadresseerde post in Code Postfilter aangescherpt

Stichting Postfilter heeft de Code Postfilter geëvalueerd, die op 1 januari 2011 in werking is getreden. De Code Postfilter voorziet in het Nationaal Postregister en het Nationaal Overledenenregister. Bij het Postregister kunnen consumenten laten registreren van welke sectoren zij wel en niet geadresseerde reclamepost wensen te ontvangen. Bij het Overledenregister kunnen mensen gegevens blokkeren van personen die zijn overleden.

Naar aanleiding van de evaluatie is de Code Postfilter aangescherpt. De duur van de registratie waarmee de consument kan vastleggen van welk type bedrijven hij wel en geen ongevraagde geadresseerde reclamepost wenst te ontvangen, is verlengd naar 5 jaar. Dit was 3 jaar. Ook wordt nu duidelijk gemaakt dat geadresseerde reclamepost met alleen een adres en zonder naam ook onder de Code Postfilter valt.

Richard Groenewoud, directeur Postfilter: ‘Met de nieuwe Code Postfilter hebben de brancheorganisaties DDMA, NUV, KVGO, Thuiswinkel.org en VFI en de Nederlandse Postbedrijven met Postfilter een volgende stap gezet om de voorkeuren van de consumenten te respecteren om geen geadresseerde reclamepost te ontvangen. Met de Code Postfilter is een goede en correcte klachtafhandeling gegarandeerd en met de Nederlandse Reclame Code is het toezicht op een goede naleving van de code geborgd. Met de aanpassingen zijn de verbeterpunten van de afgelopen jaren verwerkt.’

Het volledige persbericht van Stichting Postfilter
De nieuwe Code Postfilter