Advocaat-generaal Hof van Justitie EU: downloaden van illegaal aanbod is wel illegaal

De advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie stelt dat de thuiskopie-exceptie uitsluitend geldt voor materiaal dat is ‘vervaardigd uit geoorloofde bronnen’. Dat betekent dat alleen een privé-kopie mag worden gemaakt van werken uit een legale bron. Het downloaden van illegaal aanbod valt niet onder de thuiskopie-uitzondering, en is daarmee illegaal. De advocaat-generaal stelt dat Nederland met het toestaan van downloaden uit illegale bron de massale verspreiding van illegale bestanden in de hand werkt.

De conclusie van de advocaat-generaal is overigens niet bindend voor het Hof van Justitie, maar wordt wel vaak (gedeeltelijk) door het Hof overgenomen. Het Hof zal zich later dit jaar over de kwestie uitspreken. Het NUV is altijd voorstander geweest van zo’n download-verbod.