Adverteerders een specifieke doelgroep aanbieden: in strijd met privacywetgeving?

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), de Nederlandse privacytoezichthouder, heeft er onlangs een uitgeverij op gewezen dat zij handelt in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens, omdat zij zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen zogeheten bijzondere persoonsgegevens verstrekt aan derden (adverteerders). De bezwaarprocedure tegen de argumentatie van het CBP loopt op dit moment nog.

U moet inloggen om dit te kunnen bekijken
Wachtwoord vergeten?