ACM publiceert vierde versie faq’s Cookiewet

Op 5 juli publiceerde telecomtoezichthouder ACM (voorheen OPTA) de – inmiddels vierde versie – van zijn faq’s over de Cookiewet.

In deze faq’s wordt ook aandacht besteed aan het ingediende wetsvoorstel ter verbetering van de Cookiewet en bijbehorende toelichting. De consultatietermijn van het wetsvoorstel ter verbetering van de Cookiewet sloot op juli 2013. Het NUV heeft aan die consultatie deelgenomen met dit position paper, dat als besloten document bij het ministerie van EZ is ingediend.

In deze versie van de faq’s zijn de normadressaat en verantwoordelijkheden van website-eigenaren verduidelijkt. In deze versie van de faq’s wordt niet langer de indruk gewekt dat website-eigenaren altijd verantwoordelijk zijn voor het informeren en toestemming verkrijgen (er staat nu ook niet meer in dat toestemming gevráágd moet worden). Deze vierde versie van de faq’s sluit veel beter  aan bij de wettekst en wetsgeschiedenis dan de voorgaande, zowel Europees als nationaal.

Over de cookies van derden is in de faq bijvoorbeeld te lezen:

‘Het kan zijn dat (met toestemming) via uw website gegevens van derden worden geplaatst op randapparatuur van gebruikers. Ook ten aanzien van deze derden dient u te voldoen aan de informatieplicht zoals deze volgt uit artikel 11.7a, eerste lid, onder a, Tw. Om te voorkomen dat u integraal alle informatie van deze derden dient op te nemen in uw eigen informatie kunt u daarbij verwijzen naar de eigen informatie van deze derden. Uiteraard moet ook die informatie van derden voldoen aan de wettelijke eisen. Eenieder die gegevens op de randapparatuur van een gebruiker plaatst of uitleest zal daarvoor toestemming moeten hebben verkregen. Dat kunnen bij een bezoek aan één website verschillende partijen zijn. Deze plaatser kan de website-eigenaar zijn, maar het kan ook een derde zijn die met de website-eigenaar is overeengekomen dat hij via de website cookies mag plaatsen of lezen. Het is aan deze partijen om te bepalen of er meerdere malen toestemming wordt verkregen of dat de website ervoor kiest om namens alle partijen de toestemming te werven. De eigenaren van de websites zijn het aanspreekpunt voor de informatie die hun website biedt over cookies en de gegevens die er bij een bezoek aan de website worden geplaatst en uitgelezen. De gebruiker bezoekt immers de website van de website-eigenaar en niet de website(s) van de adverteerder(s). De website-eigenaar kan zich daarom niet onttrekken aan zijn verantwoordelijkheid om te voorkomen dat derde partijen via zijn website zonder toestemming gegevens plaatsen en/of uitlezen.’