Aansluiting huis aan huisbladjournalisten bij cao-UB

De cao voor het Uitgeverijbedrijf (cao-UB) is uitgebreid met hoofdstuk 16A functiegroep Huis-aan-huisbladjournalisten. Met de invoeging van dit hoofdstuk is de rechtsopvolging per 1 januari 2016 van de cao voor Huis-aan-huisbladjournalisten door de cao-UB een feit.

De cao voor Huis-aan-huisbladjournalisten werd van oudsher afgesloten tussen de Vereniging Sociaal Comité Huis-aan-huisbladuitgevers (VSHU) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Per 1 januari 2015 is de werkgeversorganisatie VSHU als VHU (vereniging Huis-aan-Huisbladuitgevers onderdeel geworden van de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU).

De WU is de werkgeverspartij die de cao voor het Uitgeverijbedrijf heeft afgesloten met de bonden en de NVJ. Met de NVJ was afgesproken dat de cao-HAH 2014-2015 per 1 januari 2016 zou worden opgevolgd door de cao-UB, door het invoegen van de functiegroep huis-aan-huisbladjournalisten in hoofdstuk 16A van de cao. Het formele goedkeuringstraject van hoofdstuk 16A heeft wat langer geduurd dan verwacht, namelijk tot medio april 2016. Hoofdstuk 16A geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016.