Aanpassing cookiewet voor statistiekencookies

Minister Kamp (Economische Zaken) wil de cookiewet gaan aanpassen. Daardoor mogen cookies voor het bijhouden van statistieken zonder toestemming worden geplaatst. Dit geldt echter alleen voor statistiekencookies die geen informatie delen met derden. Het beleid voor andere cookies verandert vooralsnog niet.

Kamp liet vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten dat hij heeft overlegd met toezichthouder OPTA en tot de conclusie is gekomen dat, als er is voldaan aan bepaalde voorwaarden, er geen negatieve gevolgen zijn voor de privacy. De wijziging van de cookiewet wordt binnenkort door de OPTA nader uitgewerkt.

De versoepeling is een eerste stap ter verbetering van de cookiewet. Voor andere cookies dan de nu te regelen statistiekencookies blijven dezelfde eisen gelden, waarbij van belang is dat toezichthouder OPTA de wet anders – strenger – uitlegt dan noodzakelijk. Zo stelt de OPTA de eis dat de website-eigenaar de gebruiker informeert en actief om toestemming vraagt voor het plaatsen van cookies en dat de gebruiker actief op een akkoord klikt om zijn toestemming te geven. De wet eist echter slechts dat de gebruiker wordt geïnformeerd en dat toestemming ‘is verkregen’, en niet eens door de website-eigenaar maar door de partij die cookies plaatst en/of uitleest.

D66 is verheugd met de aanpassing en zal geen nieuwe regels of een andere interpretatie voorstellen voor andere cookies. Kamerlid Bart de Liefde (VVD) ziet deze aanpassing echter als een eerste stap. Hij wil de wet nader bestuderen, vooral ook vanuit het oogpunt van gebruikersvriendelijkheid. Door de strenge interpretatie van de OPTA worden gebruikers nu overspoeld met pop-ups. De Liefde zegt op NU.nl: ‘Er moet een nieuwe cookiewet komen met een goede balans tussen privacy, werkbaarheid voor bedrijven en gebruiksgemak voor consumenten.’