Aanpak schijnzelfstandigheid gebrekkig gemotiveerd en ineffectief

De VVD en PvdA vinden kennelijk dat werkgevers te veel verleid worden om werknemers te ontslaan en ze vervolgens als zzp’er weer in dienst (in dienst?!) te nemen. Dit zou werkgevers al snel 30 procent loonkosten schelen. Ook voor werknemers met een inkomen van zo’n 20.000 euro per jaar zou het gunstig zijn om over te stappen naar het zzp’en, omdat ze dan duizenden euro’s minder belasting zouden behoeven te betalen. Ook zouden zzp’ers eerder in aanmerking komen voor huur- en/of zorgtoeslag.

Volgens een artikel in het FD zou een werknemer die 20.000 euro verdient, er als zzp’er bijna 7000 euro op vooruitgaan. Het kabinet wil daarom per 1 januari 2015 de fiscale faciliteiten van zelfstandigen afbouwen. Eerder al kwam de Commissie Van Dijkhuizen met een voorstel met die strekking. Hoewel het politiek best begrijpelijk is dat men de geconstateerde misstanden aangrijpt om de voordelen van alle zzp´ers in te perken is het goed te kijken naar het fikse aantal foutieve veronderstellingen en uitgangspunten dat hieraan ten grondslag ligt. Om te beginnen is schijnzelfstandigheid geen juridisch begrip en ontbreekt het aan een definitie hiervan.

Lees verder >>