Aangepaste Wet op de vaste boekenprijs in Staatsblad

De aangepaste Wet op de vaste boekenprijs is gepubliceerd in het Staatsblad en treedt volgens het Commisariaat voor de Media naar verwachting op 1 juli 2013 in werking. In de recente nieuwsbrief van het Commisariaat zijn de belangrijkste gevolgen van de wet in kaart gebracht.

Het Nederlands Uitgeversverbond heeft eerder uitgewerkt wat de gevolgen van de auteurs- en personeelskorting zijn.