Aandacht voor auteursrecht in game voor basisscholen

MediaMasters is het interactieve mediawijsheid spel voor groep 7 en 8 en heeft tot doel alle leerlingen een basisniveau mediawijsheid mee te geven. Dit jaar (van 20 tot 27 november 2015) zijn in MediaMasters ook spelopdrachten over auteursrecht opgenomen.

Het thema van de Week van de MediaWijsheid is dit jaar ‘respect’, een goede aanleiding om kinderen ook te laten nadenken over de waarde van creatieve prestaties en het belang van de makers daarbij. De Federatie Auteursrechtbelangen is een van de partners van MediaMasters en heeft input geleverd voor de spelopdrachten over auteursrecht, als onderdeel van het promotieplan rondom thecontentmap.nl.

De game bestaat uit vijf speldagen. Elke speldag start met een korte aflevering op het digibord. Dit jaar bezoekt een klas het kasteel van de familie Di Mediacia, eeuwenlang voorlopers in het gebruik van media en lid van de Orde van Respect.

De leerlingen gaan aan de slag met mediawijze opdrachten over auteursrecht, maar ook online privacy, cyberpesten, betrouwbaarheid van bronnen en het zelf creëren van content. MediaMasters biedt basisscholen een kans om op een toegankelijke en uitdagende manier met media in de klas aan de slag te gaan. Leerlingen moeten tijdens het spel overleggen, samenwerken, media maken en interpreteren. Met hulp van leerkrachten, ouders, bibliotheken en mediacoaches ervaren kinderen de kansen van media, maar zullen ze ook alert moeten zijn én een kritische blik nodig hebben.