7 september NUV Academy – Verdiepingscursus Wet auteurscontractenrecht

Twee cursussen auteursrecht voor de (digitale) uitgeefpraktijk

Het vaksecretariaat Economische en Juridische Zaken van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) organiseert i.s.m. NUV Academy exclusief en gratis voor leden twee op de praktijk toegespitste cursussen over het auteursrecht.

De cursussen worden gegeven door auteursrechtspecialisten en zijn bedoeld voor medewerkers van NUV-lidbedrijven die in hun werk te maken hebben met het auteursrecht.

Verdiepingscursus: Wet auteurscontractenrecht

Datum: maandag 7 september 2015 tussen 12.30 en 17.00 uur
Locatie: het Nederlands Uitgeversverbond, Amsterdam

Het wetsvoorstel auteurscontractenrecht is per 1 juli 2015 in werking getreden. Daarmee is de contractuele positie van makers die niet in loondienst zijn (zoals auteurs, freelance journalisten en fotografen) ten opzichte van exploitanten (zoals uitgevers) op een aantal gebieden gewijzigd en vastgelegd in de Auteurswet. Een overzicht van deze wijzigingen is te vinden op de website van het NUV. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen en de consequenties voor de uitgeefpraktijk. Dit doen we mede aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Er is geen specifieke voorkennis vereist, maar enige kennis van het auteursrecht wordt wel aanbevolen.

Spreker uit de rechtspraktijk is advocaat en professor Dirk Visser partner van Visser Schaap & Kreijger. Ook zullen Michiel Kramer en Hans Osinga (auteursrechtspecialisten van het NUV) een bijdrage leveren.

Introductiecursus Auteursrecht

Datum: maandag 5 oktober 2015 tussen 12.30 en 17.00 uur
Locatie: het Nederlands Uitgeversverbond, Amsterdam

Tijdens deze Introductiecursus auteursrecht wordt duidelijk welke werken door het auteurs- en databankenrecht worden beschermd en wat deze bescherming betekent voor een uitgeverij. De cursus gaat in op wat auteursrecht is, wat wordt beschermd, en hoe ver deze bescherming gaat. Mag bijvoorbeeld een YouTube-filmpje zonder toestemming worden opgenomen in een website? En mag ik een gedeelte van een muziektekst opnemen in een boek? Onder welke voorwaarden mag ik Wikipedia-inhoud (Creative Commons) overnemen? Wanneer speelt portretrecht een rol? Tevens wordt volop aandacht besteed aan praktijkvoorbeelden en recente ontwikkelingen voor wat betreft het overnemen van onder meer tekst en foto’s.

De introductiecursus is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met auteursrecht. Specifieke auteursrechtelijke voorkennis is niet noodzakelijk.

De sprekers zijn twee auteursrechtspecialisten van het NUV: Michiel Kramer en Hans Osinga.

Afbeelding

Inschrijven

Inschrijven: Klik hier
De twee cursussen zijn exclusief en gratis toegankelijk voor NUV-leden!

NB In april was er al een vergelijkbare bijeenkomst voor de leden van Media voor Vak & Wetenschap (MVW).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marga Groen, telefoon 020 – 430 91 50.