5 oktober NUV Academy – Introductiecursus Auteursrecht

Introductiecursus auteursrecht voor de (digitale) uitgeefpraktijk

Het vaksecretariaat Economische en Juridische Zaken van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) organiseert i.s.m. NUV Academy exclusief en gratis voor leden een op de praktijk toegespitste cursus over het auteursrecht.

De cursus wordt gegeven door auteursrechtspecialisten en is bedoeld voor medewerkers van NUV-lidbedrijven die in hun werk te maken hebben met het auteursrecht.

Introductiecursus Auteursrecht met praktijkvoorbeelden

Datum: maandag 5 oktober 2015 tussen 13.00 en 17.00 uur
Locatie: het Nederlands Uitgeversverbond, Amsterdam

Tijdens deze Introductiecursus auteursrecht wordt duidelijk welke werken door het auteurs- en databankenrecht worden beschermd en wat deze bescherming betekent voor een uitgeverij. De cursus gaat in op wat auteursrecht is, wat wordt beschermd, en hoe ver deze bescherming gaat. Mag bijvoorbeeld een YouTube-filmpje zonder toestemming worden opgenomen in een website? En mag ik een gedeelte van een muziektekst opnemen in een boek? Onder welke voorwaarden mag ik Wikipedia-inhoud (Creative Commons) overnemen? Wanneer speelt portretrecht een rol? Tevens wordt volop aandacht besteed aan praktijkvoorbeelden en recente ontwikkelingen voor wat betreft het overnemen van onder meer tekst en foto’s.

De introductiecursus is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met auteursrecht. Specifieke auteursrechtelijke voorkennis is niet noodzakelijk.

De sprekers zijn twee auteursrechtspecialisten van het NUV: Michiel Kramer en Hans Osinga.

2 sprekers NUV Academy

Inschrijven

Inschrijven: Klik hier
De cursus is exclusief en gratis toegankelijk voor NUV-leden!

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marga Groen, telefoon 020 – 430 91 50.