23 juni NUV Academy – Applied gaming in de uitgeefportefeuille

Valideren en effectueren

Van scholen en defensie tot ziekenhuizen: overal wordt ‘applied’ of ‘serious gaming’ ingezet om informatie over te brengen, vaardigheden en competenties te trainen. Met applied games kan interactie worden gestimuleerd en worden gebruikers aangezet tot ontdekking via feedbackloops. Applied games blinken uit in leerervaringen. Mobiele apparaten versterken de kracht van applied games nog verder. Uitgevers maken hier en daar al gebruik van applied gaming maar de potentie ervan is vele malen groter dan de huidige inzet. Tijdens deze kennissessie van NUV Academy onderzoeken we de optimale inzet van applied games, de validatie en effectiviteit, het ontwikkel- en maakproces, businessmodellen en investeringen.

Afbeelding

PRAKTISCH

Voor wie?    Uitgevers, uitgeefmanagers, business developpers, marketing managers die geïnspireerd willen worden om applied games toe te voegen aan de uitgeefportefeuille of daar al mee zijn begonnen en deze verder willen effectueren

Wanneer?    Dinsdag 23 juni 2015, 14:00 – 18:00 uur

Waar?          NUV, Hogehilweg 6, Amsterdam

Kosten?       NUV-leden € 150,-*. Niet-leden betalen € 250,-*

* Medewerkers van MVW-lidbedrijven kunnen zich gratis inschrijven.

Inschrijven is niet meer mogelijk.

PROGRAMMA

14:00    Ontvangst en registratie

14:15     Opening door middagvoorzitter Mir Wermuth

14:20    Mir Wermuth: Applied gaming in Nederland

De applied gamessector heeft een enorme groeipotentie. In 2010 bedroeg het wereldwijde volume van applied games 1,5 miljard euro. In 2014 was dat al gegroeid naar 4,5 miljard en de verwachting is dat het in 2018 om ruim 11,7 miljard euro gaat. Nederlandse applied game bedrijven groeien mee, o.a. gestimuleerd door programma’s als Growing Games. Mir Wermuth, programmamanager van Growing Games en vice voorzitter van het Stimuleringsfonds, geeft inzicht in de huidige omvang van de markt en in de toepassing in ‘teaching’ (onderwijs) en ‘training’ (corporate). Zij licht het validatie-instrumentarium toe dat TNO heeft ontwikkeld om te onderzoeken of een game daadwerkelijk een effectief leer- of activeringsmiddel is. Ook diept zij de ervaringen met games in de uitgeefsector uit, inclusief de obstakels waar men tegen aan loopt. Welke businessmodellen zijn succesvol gebleken, hoe kunnen uitgevers applied games in hun portfolio inpassen en welke nieuwe toetreders zijn er op de uitgeefmarkt van applied games te verwachten?

Een verdiepingsbijeenkomst o.l.v. Growing Games kan de uitkomst zijn van deze bijeenkomst.

14:50     Gaming in de educatieve uitgeefportfolio

Twee praktijkvoorbeelden van Uitgeverij Deviant: Jos Brouwer (adjunct directeur) en Menno Beekhuizen (editor) vertellen over hun ervaring met het ontwikkelen en uitgeven van applied games. ‘Startrekenen 3D’ is een educatieve rekengame waarmee je opdrachten in spelvorm kunt aanbieden binnen de rekenmethode. ‘On the Ground Reporter’ is een burgerschapmethode waarin een applied game centraal staat. Zij geven inzicht in de strategische overwegingen van Uitgeverij Deviant om beide games in te zetten. Daarbij wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van educatieve games, de projectaanpak en de kansen en de risico’s bij de ontwikkeling van games in de uitgeefportfolio.

15:10     Pauze

15:30     De professionele ontwikkelaanpak van een serious of applied game

Erik de Jong, consultant van Brightalley laat zien hoe het ontwikkeltraject van een game verloopt en wat er allemaal bij komt kijken. Hoe zorg je dat zo’n creatief ontwikkeltraject beheersbaar blijft? Hoe bewaak je de kwaliteit en effectiviteit? Hoe past een serious game in een breder programma, gericht op blijvend (leer)effect? Wat is de impact van spelconcept, doel en inhoud op de inrichting van het ontwikkeltraject? Hoe verloopt de samenwerking met auteurs en illustratoren en welke kosten zijn daarmee gemoeid? Wat is het verschil tussen een corporate e-learning game en een serious game?

16:00     Thematische uitdieping

In deelsessies worden drie thema’s verder uitgediept:

  1. Uitdiepen relevantie en het ontwikkeltraject (o.l.v. Jos Brouwer)
  2. Vraagarticulatie en realisatie (o.l.v. Erik de Jong)
  3. Het vermarkten van applied gaming (o.l.v. Mir Wermuth)

17:00     Napraten met een hapje en een drankje